(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá hợp danh An Khang, địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đấu giá tài sản của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, địa chỉ: số 4A Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

1. Tên, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

Cho thuê bãi giữ xe hai bánh.

- Diện tích cho thuê bãi giữ xe hai bánh:

+ Bãi sân cố định bên trái, cạnh hàng rào bệnh viện: 12m x 50m = 600m².

+ Bãi tạm trên sân bệnh viện (từ 07 giờ - 16 giờ những ngày đông khách hoặc lễ tết): 15m x 14m = 210m².

- Thời gian cho thuê bãi giữ xe hai bánh: 12 tháng.

- Thời gian giữ xe: 24/24 giờ

- Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, địa chỉ: số 4A Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Công văn số 4990/UBND-TC ngày 07/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (bản sao).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang hướng dẫn người tham gia đấu giá xem tài sản ngày 05/5/2020 và ngày 06/5/2020 (trong giờ hành chính) tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, địa chỉ: số 4A Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

4. Giá khởi điểm: 30.000.000đồng/1 tháng (Ba mươi triệu đồng/1 tháng).

5. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng/hồ sơ)

7. Tiền đặt trước: 54.000.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi bốn triệu đồng/hồ sơ), người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh An Khang số 150180689000040, mở tại Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi Nhánh Mỹ Tho vào ngày 12/5/2020 trừ trường hợp Công ty đấu giá hợp danh An Khang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá được nhận lại số tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 12/5/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh An Khang, địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

9. Điều kiện, đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân hoặc tổ chức tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và không thuộc trường hợp cấm tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản khi có đủ các điều kiện sau:

- Phải có bảng cam kết thu tiền giữ xe đúng theo quy định (theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang);

- Cam kết sử dụng hệ thống giữ xe bằng thẻ từ;

- Có kinh nghiệm trong việc giữ xe hai bánh trên một năm (tính từ ngày tham gia đấu giá);

- Có giấy nộp thuế của 03 tháng gần nhất.

10. Cách thức, thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo Quy chế cuộc đấu giá trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 12/5/2020 trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh An Khang, địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và nộp tiền đặt trước theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này. Người đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ hợp lệ gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh An Khang.

+ Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân và hộ khẩu (công chứng).

+ Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật và giâý chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (công chứng).

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do người đăng ký tham gia đấu giá chịu.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ ngày 15/5/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh An Khang.

12. Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

13. Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh với Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

- Có sơ đồ bố trí mặt bằng khu vực để xe và lưu thông.

- Giá giữ xe: Cam kết thu tiền giữ xe đúng theo quy định (theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) và cài tự động bằng hệ thống giữ xe thông minh (thẻ từ).

+ Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định giá giữ xe mới thì Bệnh viện và người trúng đấu giá sẽ thống nhất lại số tiền thuê bãi giữ xe hai bánh trên cơ sở giá giữ xe mới.

+ Tổ chứ hoặc cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện thu tiền giữ xe đúng theo quy định. Trường hợp thu giá giữ xe không đúng quy định hoặc không thực hiện đúng những nội dung trong hồ sơ dự đấu giá:

● Lần 01: lập biên bản nhắc nhở, có ký cam kết khắc phục lần 1.

● Lần 02: lập biên bản phạt nộp tiền cho Bệnh viện 5.000.000 đồng, có ký cam kết khắc phục lần 2.

● Lần 03: lập biên bản lần 3 và chấm dứt hợp đồng. Tổ chức, cá nhân đó không được nhận lại số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá thuê bãi giữ xe hai bánh của Bệnh viện trong 3 lần kế tiếp.

- Trang thiết bị phải sử dụng hệ thống giữ xe bằng thẻ từ.

- Tổ chức quản lý hoạt động điểm giữ xe phải đảm bảo:

+ Nhân sự: Theo tình hình thực tế, sắp xếp phù hợp với hoạt động của bãi giữ xe.

+ Kế hoạch phân công công việc.

+ Đảm bảo an ninh trật tự.

+ Đảm bảo vệ sinh trong khu vực giữ xe (vệ sinh hàng ngày).

- Nội quy điểm giữ xe.

- Phương tiện PCCC tại điểm giữ xe.

- Phương án bồi hoàn khi xảy ra mất xe, kèm theo phương án cụ thể trong từng trường hợp.

- Trang phục, tinh thần, thái độ phục vụ: cam kết tất cả nhân viên giữ xe phải mặc đồng phục, đeo bảng tên, tác phong, xưng hô đúng mực, tuân theo các nội quy, quy định của Bệnh viện; lịch sự, tôn trọng người gửi xe, phục vụ tận tình, chu đáo, ưu tiên phục vụ người lớn tuổi.

- Thanh toán tiền điện phục vụ chiếu sáng và máy giữ xe, nước phát sinh hàng tháng. Đồng thời chịu trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

- Người trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền thuê bãi giữ xe hai bánh vào các ngày từ ngày 5 đến ngày 10 tây mỗi tháng một lần tại Phòng Kế toán tài vụ của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền ký quỹ để bảo đảm thực hiện hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang sẽ giữ lại, đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê bãi giữ xe hai bánh Bên A sẽ hoàn lại cho người trúng đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Công ty đấu giá hợp danh An Khang, số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - số điện thoại: 0915 615 767 để biết thêm chi tiết./.