(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2022 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 15/4/2022, đấu giá xe ô tô Ford tại TP.HCM ảnh 1