(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2022 do Cục Thi hành án dân sự TP.HCM ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02838204858

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM

Địa chỉ: Địa chỉ : 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Q.Gò Vấp, TP.HCM;, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 15/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 12/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 14/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/03/2022 - 17:00 12/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 15/04/2022

Địa điểm: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM