(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2022 do Chi cục Thi hành án huyện Tân Châu ủy quyền như sau:
Ngày 15/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ảnh 1