(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty CP Tân Đức Mạnh vào ngày 15/4/2022 do Agribank Chi nhánh Nam TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 15/4/2022, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Tân Đức Mạnh ảnh 1