(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 15/4/2022, đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM ảnh 1