(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Trường THCS Tân Thành ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Bên có tài sản đấu giá: Trường THCS Tân Thành, địa chỉ: 135 Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý

3.1.Tài sản đấu giá:

Vật tư thu hồi sau tháo dỡ là: Cột sắt, Tôn, Sắt phế liệu (xà gồ, sen hoa lan can cầu thang, tôn rách…).

(Chi tiết tại Biên bản thanh lý tài sản ngày 06/10/2020 của Trường THCS Tân Thành thành phố Thái Nguyên).

3.2. Nơi có tài sản: Trường THCS Tân Thành, địa chỉ: 135 Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3.3 Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Trường THCS Tân Thành, địa chỉ: 135 Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá

4.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/3/2021 đến hết ngày 12/4/2021 tại nơi có tài sản: Trường THCS Tân Thành, địa chỉ: 135 Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. (Trong giờ hành chính).

4.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày 25/3/2021 đến hết ngày 12/4/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/3/2021 đến hết ngày 12/4/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc (Trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Giá khởi điểm: 89.787.500 đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín triệu bảy trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

- Bước giá: 2.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

Khách hàng mua tài sản thanh lý phải chịu chi phí vận chuyển, di dời, bốc xếp; phải đảm bao an toàn lao động, cháy nổ và dọn dẹp vệ sinh không gây ảnh hưởng đến các tài sản khác của Trường THCS Tân Thành.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước

7.1. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

7.2. Tiền đặt trước: 17.900.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy triệu chín trăm nghìn đồng chẵn).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham dự cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, nộp phiếu trả giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc trong thời gian từ ngày 25/3/2021 đến trước 17h00’ ngày 12/4/2021 (Từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính).

* Điều kiện tham gia đấu giá:

a) Đối tượng tham gia:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

- Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá.

- Không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

b) Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại mục này;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

- Đối với người tham gia đấu là tổ chức, doanh nghiệp cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản sao).

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (nếu có).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

- Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (Bản sao).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 12; 13; 14/4/2021.

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 1981 22 66 88 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

+ Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vật tư trường THCS Tân Thành.

- Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 14 giờ 00 phút ngày 15/4/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác

- Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

- Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 02083.659.686 (Trong giờ hành chính).

Trân trọng cảm ơn!