(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: : 02103844209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.

Địa chỉ: Khu Phương Lai 6, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103825139

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá:

- Lô tài sản ký hiệu số 01, gồm 04 tài sản:

1, Trạm biến áp số 5 (6-0,4) ;

Mã tài sản : A01NC012004

2, Nhà trạm biến thế sông hồng;

Mã tài sản : F02NC012001

3, Nhà trạm biến thế;

Mã tài sản : F02NC012002

4, Dây trần biến thế đến sông hồng;

Mã tài sản : D07DN017002

- Giá khởi điểm (cả lô tài sản): 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng) (chưa có VAT)

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí liên quan. Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, chi phí cho việc sang tên, chuyển nhượng cũng như các vấn đề khác có liên quan (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Người trúng đấu giá chịu chi phí tháo dỡ giải phóng mặt bằng từ mái nhà đến nền cốt 0-0 của 02 nhà trạm biến thế, trạm biến áp số 5, dây trần cao thế đến Sông Hồng và vận chuyển toàn bộ vật tư sau tháo dỡ và phế thải ra khỏi khu vực 04 tài sản ghi trên, tập kết phế thải theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước trả lại mặt bằng sạch cho Công ty. Các cáp điện ngầm bên mua không được tháo dỡ phải để nguyên trạng; Trong quá trình thi công không được làm ảnh hưởng đến hệ thống đê và hành lang đê theo quy định hiện hành của Nhà Nước).

* Bước giá : 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng). Tiền hồ sơ không hoàn trả lại cho người tham gia đấu giá (trừ trường hợp không tổ chức cuộc đấu giá).

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Tài sản cố định của Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao được bán thanh lý theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Bán hồ sơ: Từ ngày 25/03/2021 đến 16h30 phút ngày 12/04/2021 trong giờ làm việc hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản-Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

- Nộp hồ sơ: Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện (bưu chính) bằng hình thức “Gửi bảo đảm” đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ.

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25/03/2021 đến 16h30 phút ngày 12/04/2021 trong giờ làm việc hành chính (Tính theo thời gian Trung tâm nhận được hồ sơ từ nhân viên bưu tá).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 02/04/2021(trong giờ làm việc hành chính) tại: Khu Sơn Thị, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

(Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản làm thủ tục đăng ký với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trước 02 ngày làm việc để được hướng dẫn).

8. Tiền đặt trước: 25.000.000, đồng /01 hồ sơ (Hai mươi lăm triệu đồng).

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 12/04/2021, 13/04/2021 và ngày 14/04/2021 (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chậm nhất vào thời hạn chốt là: 16h30 phút ngày 14/04/2021).

Khách hàng nộp vào tài khoản số : 42310000177988 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Phú Thọ, Phòng giao dịch Khu công nghiệp Thụy Vân. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

9. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: Bắt đầu vào hồi 08h30 phút ngày 15/04/2021 tại Hội trường tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ .

11. Phương thức, hình thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá 01 vòng qua đường bưu chính theo phương thức trả giá lên.

- Cách thức đấu giá: Bán cả lô tài sản.

Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên./.