(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên ủy quyền như sau:
Ngày 15/4/2021, đấu giá tàu Quang Minh Star tại Hà Nội ảnh 1