(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do UBND Thành Phố Vinh - Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Vinh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An

Địa chỉ: Số 2 đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND Thành Phố Vinh - Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Vinh,

Địa chỉ: Số 27, đường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 15/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 13/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 14/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 16:58 26/03/2021 - 16:59 14/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo thông báo và quy chế chi tiết do Truung tâm ban hành kèm theo

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 15/04/2021

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An