(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam Á

Địa chỉ: Phòng 301, Lầu 3 Số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903750388

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 358 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 15/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 09:00 12/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 09:00 14/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 09:00 24/03/2021 - 17:00 12/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á , địa chỉ : Tầng 1 số 171 Đinh Bộ Lĩnh , Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM, điều kiện tham gia đấu giá được quy định tại Luật đấu giá năm 2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 15/04/2021

Địa điểm: Tầng 1 số 171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM