(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản do Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền vào ngày 15/4/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí

Địa chỉ: Tầng 1, Số 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0918060516

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà MBAMC, số 538 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 15/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tân Bình, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:45 12/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 14/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:45 29/03/2021 - 17:00 12/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Chuyển nhượng toàn bộ nguyên trạng tài sản, hiện trạng tài sản khách hàng vay vốn đang sử dụng để ở và làm văn phòng làm việc. Người mua tài sản tự liên hệ với chủ tài sản để tiếp nhận thực tế tài sản và hoàn tất các thủ tục đăng bộ sang tên khi trúng đấu giá, các chi phí phát sinh có liên quan trong quá trình nhận tài sản, đăng bộ sang tên do người trúng đấu giá chịu và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện. Thuế thu nhập cá nhân (2%), thuế chức bạ, thuế phi nông nghiệp và các loại thuế, phí khác khách hàng trúng dấu giá nộp. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 15/04/2021

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí; Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh