(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh ủy quyền vào ngày 15/4/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh

Địa chỉ: 200/20 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh., Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 15/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 12/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 14/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 22/03/2021 - 17:00 12/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký, mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật, có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 15/04/2021

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh