(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea H'leo ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An. Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có quyền sử dụng đất đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 02, Lý Thường Kiệt, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk.

3. Quyền sử dụng đất đấu giá, Giá khởi điểm, Tiền đặt trước, Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá bà Bước giá:

3.1. Quyền sử dụng đất đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 13 thửa đất ký hiệu (từ thửa A1 đến thửa A5; từ thửa C33 đến thửa C35; từ thửa C48 đến thửa C52); Địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Ea Nam, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk; Tổng diện tích: 2.283,1m2; Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài, được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt bán đấu giá. (có hồ sơ pháp lý kèm theo).

3.2. Tổng giá khởi điểm: 7.925.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm hai mươi lăm triệu đồng).

3.3. Tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% (hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của thửa đất đăng ký đấu giá.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo mức tối đa được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

3.5. Bước giá: Bước giá chỉ áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá.

- Các thửa A1 đến thửa A5 và từ thửa C33 đến thửa C35: bước giá: 20.000.000 đồng/bước giá. (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng trên một bước giá).

- Các thửa từ C48 đến C 52: bước giá: 10.000.000 đồng/bước giá. (Bằng chữ: Mười triệu đồng trên một bước giá).

Cụ thể từng thửa như sau:

Ngày 15/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1

Các thửa đất trên được quy hoạch khoảng lùi 3m chỉ giới xây dựng.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 16/03/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/04/2020.

4.2. Địa điểm bán hồ sơ; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đến mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An.

5. Thời gian, phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước:

5.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Mọi trường hợp nộp tiền đặt trước trước khoảng thời gian trên đều được coi là tự nguyện nộp.

5.2. Phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An theo số tài khoản:

+ Số: 5201 201 005 446 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP Buôn Ma Thuột, Bắc Đăk lăk, hoặc:

+ Số: 0231 000 675 358 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đăk Lăk (Vietcombank Đăk Lăk).

6. Thời gian, địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá:

6.1. Thời gian xem quyền sử dụng đất đấu giá: Công ty tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem quyền sử dụng đất trong giờ hành chính liên tục từ ngày 08/04/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/04/2021.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu có thể tự mình đến xem hiện trạng quyền sử dụng đất trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

6.2. Địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá: tại nơi có các thửa đất đấu giá (Thôn 1, xã Ea Nam, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/04/2021, tại Hội trường TDP 8, số 03 Mạc Thị Bưởi, Thị Trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Những thông tin khác:

- Trường hợp đến trước ngày mở cuộc đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có thay đổi về giá khởi điểm đối với các quyền sử dụng đất nói trên hoặc có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá thì Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An sẽ thông báo cho những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và sẽ tổ chức đấu giá với giá khởi điểm đã được thay đổi.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0946.39.45.45 (gặp Vũ) để được hướng dẫn chi tiết.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 02, Lý Thường Kiệt, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 02623 77 77 44 hoặc 0949 046 111 (gặp Ngọc) để được hướng dẫn chi tiết.