(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận ủy quyền như sau:

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê có diện tích 1.370 m2 tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình quản lý

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: số 06 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết

Đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: đường Võ Hữu, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận quản lý là:

1. Tài sản đấu giá:

a) Quyền sử dụng khu đất có diện tích 1.370 m2 (chợ Chợ Lầu cũ) tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

b) Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ

c) Thời gian sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày Nhà nước công nhận kết quả trúng đấu giá.

d) Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

2. Nơi có tài sản: khu phố Xuân An 01, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản trên do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận quản lý.

4. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:

a) Thời gian: Từ ngày 23/3/2021 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 31/3/2021

b) Địa điểm: Khách hàng đến khu vực khu phố Xuân An 01, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận hoặc liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình để được hướng dẫn xem tài sản.

5. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian: Từ ngày 23/3/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/4/2021

b) Địa điểm: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: số 06 đường Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản làm tròn: 17.792.100.000 đồng (Mười bảy tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, một trăm nghìn đồng).

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a) Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đ/hồ sơ, nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá

b) Tiền đặt trước: 3.558.420.000 đ/hồ sơ. Người đăng ký tham gia đấu giá chuyển vào tài khoản: 050014670855 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận tại Ngân hàng SACOMBANK - Chi nhánh Bình Thuận từ ngày 12/4/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2021. (Lưu ý: Số tiền đặt trước của khách hàng phải báo có trong tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận đến 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2021)

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian: Từ ngày 23/3/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/4/2021

b) Địa điểm: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: số 06 đường Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

c) Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ bao gồm:

- Bản sao CMND còn thời hạn sử dụng và hộ khẩu của người đăng ký và kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm ban hành và có chữ ký của người tham gia đấu giá.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu tổ chức đăng ký).

- Nếu ủy quyền cho người khác thay mình tham gia đấu giá, giấy ủy quyền phải được công chứng, chứng thực của các tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã, phường, thị trấn).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a) Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 15/4/2020

b) Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: đường Võ Hữu, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; (Trường hợp cuộc đấu giá do người tham gia đấu giá cố tình kéo dài về mặt thời gian và các vòng trả giá cao hơn rất nhiều so với giá thị trường mà các thành phần tham dự cuộc đấu giá thấy có sự bất thường thì Đấu giá viên lập biên bản ghi nhận sự việc và đồng thời thống nhất với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình và các thành phần tham dự cuộc đấu giá áp dụng hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 lần hoặc nhiều lần tại cuộc đấu giá để tìm ra người trúng đấu giá).

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận - số 06, đường Nguyễn Tất Thành – thành phố Phan Thiết điện thoại số: 0252.3822218 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình để biết thêm thông tin chi tiết.