(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: 15 xe ô tô. Cụ thể:

- Xe 01: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: COROLLA; biển kiểm soát: 20A-000.17; màu sơn: Đen; số khung: RL4BC42E8A5001063; số máy: 2ZR-X047101; năm sản xuất: 2010; năm sử dụng: 2010. Giá khởi điểm: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

- Xe 02: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: COROLLA ALTIS; biển kiểm soát: 20B-2988; màu sơn: Ghi bạc; số khung: ZZE122-7507231; số máy: 1ZZ-4506319; năm sản xuất: 2005; năm sử dụng: 2006. Giá khởi điểm: 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng).

- Xe 03: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: MAZDA; số loại: 6; biển kiểm soát: 20A-002.78; màu sơn: Đen; số khung: GG42F*MH001019; số máy: LF-350530; năm sản xuất: 2004; năm sử dụng: 2004. Giá khởi điểm: 155.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng).

- Xe 04: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: FORD; số loại: LASER; biển kiểm soát: 20B-2359; màu sơn: Đen; số khung: JS7XXXSRNC4R04332; số máy: FP-904769; năm sản xuất: 2004; năm sử dụng: 2004. Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

- Xe 05: 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi; nhãn hiệu: FORD; số loại: EVEREST UW852-2; biển kiểm soát: 20M-001.50 màu sơn: Ghi vàng đen xám; số khung: RL05DUHMM8YR09999; số máy: WLAT958748; năm sản xuất: 2008; năm sử dụng: 2008. Giá khởi điểm: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

- Xe 06: 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi; nhãn hiệu: MITSUBISHI; số loại: PAJERO GLV6-V33V; biển kiểm soát: 20B-0810; màu sơn: Vàng; số khung: RLA00V33V31000136; số máy: 6G72QD8337; năm sản xuất: 2003; năm sử dụng: 2003. Giá khởi điểm: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).

- Xe 07: 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi; nhãn hiệu: MITSUBISHI; số loại: PAJERO-GLV6V33VH; biển kiểm soát: 20M-001.09; màu sơn:Xám; số khung: RLA00V33V51000124; số máy: 6G72-RX3865; năm sản xuất: 2005; năm sử dụng: 2005. Giá khởi điểm: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng).

- Xe 08: 01 xe ô tô con 08 chỗ ngồi; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: INNOVA; biển kiểm soát: 20B-0736; màu sơn: Ghi bạc; số khung: RL4XW43G969201480; số máy: 1TR-6231819; năm sản xuất: 2006; năm sử dụng: 2006. Giá khởi điểm: 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng).

- Xe 09: 01 xe ô tô con 08 chỗ ngồi; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: INNOVA; biển kiểm soát: 20A-003.03; màu sơn: Ghi bạc; số khung: RL4XW43G279214816; số máy: 1TR-6402820; năm sản xuất: 2007; năm sử dụng: 2007. Giá khởi điểm: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

- Xe 10: 01 xe ô tô 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: CAMRY24G; biển kiểm soát: 20B-1269; màu sơn: Đen; số khung: ACV30-8002845; số máy: 2AZ-1352821; năm sản xuất: 2004; năm sử dụng: 2004. Giá khởi điểm: 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng).

- Xe 11: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: MAZDA; số loại: 6; biển kiểm soát: 20B-1198; màu sơn: Trắng; số khung: GG42F*MH000787; số máy: LF-312927; năm sản xuất: 2004; năm sử dụng: 2004. Giá khởi điểm: 155.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng).

- Xe 12: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: MITSUBISHI; số loại: LANCER; biển kiểm soát: 20M-001.32; màu sơn: Xám; số khung: RLA00CK4A11000057; số máy: 4G92-MP2271; năm sản xuất: 2001; năm sử dụng: 2001. Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

- Xe 13: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: MAZDA; số loại: 6; biển kiểm soát: 20B-0938; màu sơn: Đen; số khung: GG42F*MH000991; số máy: LF-352987; năm sản xuất: 2004; năm sử dụng: 2004. Giá khởi điểm: 145.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

- Xe 14: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: FORD; số loại: FOCUSDB3QQDDMT; biển kiểm soát: 20B-3725; màu sơn: Bạc; số khung: RL04DFDMMAJR03279; số máy: QQDD03279; năm sản xuất: 2010; năm sử dụng: 2010. Giá khởi điểm: 185.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu đồng).

- Xe 15: 01 xe ô tô con 08 chỗ ngồi; nhãn hiệu: MITSUBISHI; số loại: JOLIE; biển kiểm soát: 20B-3457; màu sơn: Xám; số khung: RLA00VB2W51000489; số máy: 4G63R-Z04119; năm sản xuất: 2005; năm sử dụng: 2005. Giá khởi điểm: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

Tình trạng tài sản được thể hiện trong các Biên bản bàn giao, tiếp nhận và niêm phong tài sản công ngày 31/3/2020; ngày 28/4/2020; ngày 29/4/2020 và biên bản kiểm tra tình trạng kỹ thuật và xác định chất lượng còn lại của xe ô tô ngày 26/2/2020.

Nơi bảo quản tài sản:

- Xe 01: Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên;

- Xe 02: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên;

- Xe 03: Chi cục Thủy sản Thái Nguyên;

- Xe 04: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên;

- Xe 05: Bệnh viện Đa khoa Đồng Hỷ;

- Xe 06: Thanh Tra tỉnh Thái Nguyên;

- Xe 07: Trung tâm nước SH&VSMT NT Thái Nguyên;

- Xe 08: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;

- Xe 09: Trung tâm dịch vụ kỹ thuật và huấn luyện nghiệp vụ chất lượng nông lâm thủy sản;

- Xe 10: Văn phòng HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên;

- Xe 11: Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên;

- Xe 12: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên;

- Xe 13: Thành Ủy Sông Công;

- Xe 14,15: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên.

* Bước giá đấu giá: 500.000 đồng/xe

* Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 06/4/2021 (trong giờ hành chính). Tại nơi bảo quản tài sản.

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 12/4/2021 (trong giờ hành chính). Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

* Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/4/2021 đến 17h00’ ngày 14/4/2021.

* Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm/hồ sơ;

- Tiền hồ sơ: Xe 12, 15: 150.000 đồng/hồ sơ; Từ xe 01 đến xe 11, xe 13,14: 200.000 đồng/hồ sơ.

* Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký. 01 bộ hồ sơ đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá theo mẫu của Trung tâm; bản sao CMTND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, bản sao đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức.

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn thông báo.

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên số 1005483223 tại ngân hàng SHB Thái Nguyên.

* Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

* Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Từ 14h00 ngày 15/4/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên: Điện thoại: 0208.3658696; Địa chỉ: Số 7, đường CMT8, thành phố Thái Nguyên./.