(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum. Địa chỉ: số 67 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Gồm có 03 chiếc xe ô tô, hư hỏng, không an toàn khi sử dụng, sữa chữa lớn không hiệu quả và vượt tiêu chuẩn, định mức quy định, cụ thể:

- Lô 1: Xe ô tô biển số: 82B-1134; Nhãn hiệu: FORD; Số loại: EVEREST-UV9H; Số máy: WLAT-632786; số khung: RL05DUHMMR5D01731; Năm, nước sản xuất: 2005, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 07 chỗ. Giá khởi điểm: 124.000.000 đồng. Bước giá: 4.000.000 đồng; Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng; Tiền đặt trước là: 24.800.000 đồng.

- Lô 2: Xe ô tô biển số: 82B-0556; Nhãn hiệu: MITSUBISHI; Số loại: PAJERO GL-6V; Số máy: 6G72-NR1530; Số khung: RLA00V33V11000178; Năm, nước sản xuất: 2001, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 07 chỗ. Giá khởi điểm: 48.500.000 đồng. Bước giá: 2.000.000 đồng.; Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng; Tiền đặt trước là: 9.700.000 đồng.

- Lô 3: Xe ô tô biển số: 82B- 0599; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE RZH115L-BRMRE; Số máy: 2RZ-3024149; Số khung: RZH115-3000689; Năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam; Niên hạn sử dụng: 2023; Số chỗ ngồi: 15 chỗ. Giá khởi điểm: 22.000.000 đồng. Bước giá: 1.000.000 đồng; Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng; Tiền đặt trước là: 4.400.000 đồng.

IV. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thời gian tổ chức buổi công bố giá 03 xe ô tô trên: Bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2021.

2. Địa điểm bán hồ sơ và buổi công bố giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07 và 08/04/2021 tại Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum (Địa chỉ: số 67 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

.4. Thời gian bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến 14 giờ ngày 12/4/2021 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

7. Quy định nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum (Tiền đặt trước nộp từ ngày 09/4 đến 14 giờ ngày 12/4/2020).

* Lưu ý: Sau khi nộp đủ tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải liên hệ ngay cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Điện thoại: 0260.3911.069).