(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Công ty Điện lực Gò Vấp ủy quyền như sau:
Ngày 15/4/2021, đấu giá lô tài sản VTTB thanh lý tại TP.HCM ảnh 1