(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hòa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0915419299

Tên Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hòa;

Địa chỉ: Số 19 Trần Hưng Đạo, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 15/4/2021, đấu giá Đá sau nổ mìn, đá xô bồ tại tỉnh Phú Yên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 12/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 14/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/03/2021 - 17:00 12/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tại: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hòa (Số 19 Trần Hưng Đạo, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên) và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên). c) Thời gian chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 12/4/2021 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hòa (Số 19 Trần Hưng Đạo, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên). d) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo thời gian và địa điểm quy định. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: + Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; + Bản sao chứng minh nhân dân; + Bản chính chứng từ nộp tiền đặt trước. - Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ q

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 15/04/2021

Địa điểm: Hội trường UBND huyện Sơn Hòa (Số 19 Trần Hưng Đạo, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên).