(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II.

Địa chỉ: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3. Thời gian, địa điểm công bố giá: từ 16 giờ 00 phút ngày 15/04/2021 tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Trí.

4. Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền khai thác phòng tại tầng 4 nhà Hành chính – Hiệu bộ.

* Mô tả tài sản

- Đặc điểm, vị trí: Nằm trong tầng 4 nhà HCHB, trong khuôn viên Trường, diện tích 62m2

- Mục đích sử dụng: Làm văn phòng làm việc

- Địa chỉ: 45 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

- Hình thức: Cho thuê quyền khai thác phòng thông qua đấu giá

- Thời hạn cho thuê quyền khai thác phòng: 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực

5. Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng/ tháng.

- Giá trị quyền khai thác trong 3 năm: 25.000.000 đồng/ tháng x 3 năm x 12 tháng = 900.000.000 đồng.

- Giá khởi điểm đấu giá chưa bao gồm tiền điện, nước, vệ sinh phát sinh theo thực tế sử dụng (sẽ được thỏa thuận riêng trong hợp đồng đối với bên trúng đấu giá)

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế VAT.

6. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 13810000211920 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bến Nghé.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 12/04/2021 đến hết ngày 14/04/2021 (Tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 30/03/2021 đến ngày 02/04/2021.

- Địa điểm: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

8. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 30/03/2021 đến hết ngày 12/04/2021.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Giá bán hồ sơ: theo quy định

9. Đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 30/03/2021 đến hết ngày 12/04/2021.

- Người tham gia đấu giá cần đáp ứng các quy định trong phương án đấu giá đã được phê duyệt của Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II.

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

10. Nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 12/04/2021 đến hết ngày 14/04/2021.

- Điều kiện nộp phiếu trả giá: đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu: 2.000.000 đồng. Bước giá tối thiểu được áp dụng ngay từ lần trả giá đầu tiên

12. Số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng: Bằng giá trị 03 tháng thuê quyền khai thác.

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.