(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 15/4/2021, đấu giá 47,68 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1