(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Hải Phòng ủy quyền vào ngày 15/4/2021 như sau:
Ngày 15/4/2021, đấu giá 2.976.805 cổ phiếu Công ty CP thép Việt Nhật ảnh 1