(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Trại giam Suối Hai – Cục C10 – Bộ Công an ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Trại giam Suối Hai – Cục C10 – Bộ Công an.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá là: 02 xe ô tô đã qua sử dụng gồm:

* Xe ô tô nhãn hiệu UOAT:

+ Biển kiểm soát 33A-0419, Loại xe: ô tô con, Số khung: X0014535, Số máy: X0409565, Năm đăng ký lần đầu 1996, Màu sơn: Xanh, số chỗ ngồi: 07 người.

+ Hiện trạng: Thân vỏ xe bong tróc, gỉ nát nhiều chỗ, Khung gầm xe hoen gỉ, mục nát. Bánh xe cũ mòn, hư hỏng. Nội thất xe cũ bẩn, mốc, hư hỏng. Hệ thống điện, phanh lái, hệ thống chiếu sáng hỏng hoàn toàn. Phần máy và động cơ hư hỏng, các hệ thống liên quan không hoạt động.

* Xe ô tô nhãn hiệu Jeep Backing BJ2020S:

+ Biển kiểm soát 33A-0268, Loại xe: ô tô con, Số khung: 9560133, Số máy: 075619, Năm sản xuất 1995, Màu sơn: Xanh, số chỗ ngồi: 05 người.

+ Hiện trạng: Thân vỏ xe bong tróc, gỉ nát nhiều chỗ, Khung gầm xe hoen gỉ, mục nát. Bánh xe cũ mòn, hư hỏng. Nội thất xe cũ bẩn, mốc, hư hỏng. Hệ thống điện, phanh lái, hệ thống chiếu sáng hỏng hoàn toàn. Phần máy và động cơ hư hỏng, các hệ thống liên quan không hoạt động.

* Tình trạng pháp lý của tài sản: là tài sản thanh lý hiện tại đã mất giấy tờ đăng ký xe ô tô và sổ đăng kiểm.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản là: 18.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn).

Đơn giá trên chưa bao gồm phí, lệ phí, phí công chứng, lệ phí trước bạ (Theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), lệ phí đăng ký, đăng kiểm xe; phí đường bộ, phí phạt nguội (nếu có) và lệ phí khác theo quy định. Trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên.

Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại buổi công bố giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất bằng nhau.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ (Ba triệu đồng trên một hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Phiếu trả giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá Năm Châu phát hành).

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định;

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định;

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định;

d) Nộp đủ tiền theo quy định;

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ.

5.1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 12/4/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: tại Trại giam Suối Hai – xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- Khách hàng có nhu cầu xem tài sản xin mời đến Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu nhận giấy giới thiệu.

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản bán đấu giá, xem tài sản và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, nơi tổ chức cuộc đấu giá, nơi trưng bày tài sản.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 12/4/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 14/4/2021.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản:

Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thanh lý là 02 ô tô đã qua sử dụng.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: 15h30 ngày 15/4/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 032.986.9890.