(BĐT) - Công ty cổ phần hệ thống luật Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí.

Địa chỉ: Số 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành.

Địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 15/04/2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM .

4. Tên tài sản đấu giá

4.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 16A Hoàng Văn Hợp, khu phố 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.HCM.

4.2. Mô tả tài sản

- Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 769407, số vào sổ cấp GCN: CS 02537 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 16/03/2017.

Thửa đất:

+ Thửa đất số: 556

+ Tờ bản đồ số: 43 (TL2005)

+ Địa chỉ: 16A Hoàng Văn Hợp, khu phố 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.HCM.

+ Diện tích: 1276,5 m2, (bằng chữ: Một nghìn hai trăm bảy mươi sáu phẩy năm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu năm

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nhà ở:

+ Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ

+ Diện tích xây dựng: 212,3 m2

+ Diện tích sàn: 212,3 m2

+ HÌnh thức sỡ hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (Hạng): Cấp 4

Ghi chú:

+ Hợp thửa từ 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS02454 và số CS02455 ngày 15/11/2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

+ Phần chi tiết xem Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở số 661/17ĐĐ do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Đạt Điền lập ngày 20/02/2017 và đã được kiểm tra nội nghiệp.

5. Giá khởi điểm: 59.879.070.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước

6.1. Tiền đặt trước: 5% của giá khởi điểm, tương đương 2.993.953.500 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, chín trăm năm mươi ba nghìn, năm trăm đồng).

6.2. Phương thức nộp tiền đặt trước

Khách hàng có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí

Số tài khoản: 1602201364916 tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh 3, TP.HCM.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính, từ ngày 10/04/2019 đến hết ngày 12/04/2019.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 28/03/2019 đến hết ngày 01/04/2019.

- Địa điểm: tại nơi tài sản tọa lạc.

- Đăng ký đi xem tài sản tại Công ty cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí

8. Thời gian bán hồ sơ

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 28/03/2019 đến hết ngày 11/04/2019.

- Địa điểm: Công ty cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Đăng ký tham gia đấu giá 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 28/03/2019 đến hết ngày 11/04/2019.

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu là: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

11. Ghi chú

- Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay, trong trường hợp diện tích đất thực tế khác biệt so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí; cũng như không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện đối với Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – CN Bến Thành về vấn đề này.

- Người trúng đấu giá cần cam kết đã tự tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Tài sản này Ngân hàng chưa thực hiện thu giữ nên người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

- Trước ngày mở cuộc đấu giá, trong trường hợp người có tài sản đấu giá yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản hoãn hoặc hủy mở cuộc đấu giá thì cuộc đấu giá sẽ được hoãn hoặc hủy. Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro này khi tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.