(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2019 do BIDV - Chi nhánh Bắc Hà Nội ủy quyền như sau:

1. Tài sản: Tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng 62m2 đất tại thửa đất số 72, tờ bản đồ số 8H-IV-01 tại địa chỉ số 144G ngõ 71 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội (Là tài sản phát mại của BIDV - Chi nhánh Bắc Hà Nội).

2. Giá khởi điểm: 3.720.474.000 đồng (Không chịu thuế GTGT). Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng.

3. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00 ngày 25/03/2019 đến 16h00 ngày 12/04/2019 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phí tham gia: 500.000 đồng/ khách hàng; Phí hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

4. Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

5. Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 10/04/2019 (Giờ hành chính) tại số 144G ngõ 71 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

6. Chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 12/04/2019 (Trước 16h00).

7. Tổ chức đấu giá: 9h00, ngày 15/04/2019 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

8. Cách thức, địa điểm đăng ký: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty CP Đấu giá Việt Nam, số 4-A13 Đầm Trấu, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội/ ĐT: 024.39842728/ Fax: 024.39842738.