(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi thông báo đấu giá cung cấp dịch vụ giữ xe 02 bánh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi năm 2019 vào ngày 15/4/2019 như sau:

1. Mời các cá nhân, đơn vị tham gia nộp hồ sơ đấu giá “Cung cấp dịch vụ giữ xe 02 bánh tại bãi xe Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi năm 2019”.

2. Diện tích bãi giữ xe hiện tại: 1.057 m2 (gồm bãi giữ xe không có mái che khoảng 664,55 m2 và khu giữ xe có mái che kích thước 23,5 m x 16,7 m = 392,45 m2).

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 03/04/2018 đến 10 giờ 00 phút, ngày 10/04/2019 (trong giờ hành chính).

- Hạn chót nhận hồ sơ: 10 giờ 00 phút, ngày 10/04/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 10/04/2019.

- Giá khởi điểm: 280.000.000 đồng/ tháng (Hai trăm tám mươi triệu đồng trong 01 tháng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.

- Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện hợp đồng: Ngày 23/04/2019.

3. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

- Thư đề xuất (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,… cung cấp dịch vụ giữ xe của cá nhân, đơn vị tham gia nộp hồ sơ đấu giá.

- Tiền đặt trước là: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). 

4. Kết quả đấu giá dự kiến công bố vào ngày 15/04/2019.

5. Các nhà thầu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Đ/c: Đường Nguyễn Văn Hoài, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 3892.0583; Fax: (028) 3892.1368.