(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 435 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 15/4/2020. 
Ngày 15/4: 2/435 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 15/4: 2/435 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 432 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Viettel Cần Thơ Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Viễn thông quân đội đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn các gói thầu mua sắm hàng hóa (Số thông báo là 20200427806 - 00, thời điểm đăng tải: 14/04/2020 14:51) dự kiến phát hành YCBG từ 14 giờ 51 ngày 14/4/2020 đến 10 giờ 00 ngày 17/4/2020. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG.

Giá bán 01 bộ HSMST sai quy định: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) đăng tải thông báo mời sơ tuyển đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhóm C (Số thông báo là: 20200434732 - 00, thời điểm đăng tải: 15/04/2020 15:53), nêu giá bán 01 bộ HSMST 10.000.000 (mười triệu) đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, mức giá bán một bộ hồ sơ mời sơ tuyển không quá 5.000.000 (năm triệu) đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.