(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/3/2021 do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02223.874.777

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc

Địa chỉ: Tòa nhà Long Phương, số 370-372, đường Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh., Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 15/3/2021, đấu giá hàng tồn kho tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 10/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 12/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 03/03/2021 - 16:30 10/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. - Điều kiện tham gia đấu giá: + Mua hồ sơ tham gia đấu giá; + Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo Thông báo của Trung tâm. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 15/03/2021

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.