(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/3/2021 do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Ngày 15/3/2021, đấu giá 3 máy kéo bánh lốp và 2 máy xúc lật tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1