(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thông báo đấu giá QSD đất trong ô đất 3-NO thuộc Dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội vào ngày 15/2/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 01 thửa đất (thửa số N3-3) trong ô đất 3-NO thuộc Dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp.

- Giá khởi điểm: 35.000.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 15/02/2020 tại Hội trường UBND huyện Đông Anh.

3. Thời gian xem tài sản: Ngày 11/02/2020 và ngày 12/02/2020 (trong giờ hành chính).

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 10/01/2020 đến ngày 13/02/2020 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ Lễ) tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh và Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 12/02/2020 và ngày 13/02/2020 (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản.

Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 14, ngõ 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.211.5234; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh. Địa chỉ: Số 68, Đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.8834630.