(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/12/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hòa Bình ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất trụ sở Huyện ủy Kỳ Sơn cũ - Tên tài sản: Khu đất trụ sở Huyện ủy Kỳ Sơn cũ; - Loại đất: đất ở đô thị; - Vị trí: Thửa đất số 481, tờ BĐĐC 311536-1-b (thị trấn Kỳ Sơn cũ), tại tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; - Diện tích thửa đất: 5.652,3 m2; - Hạ tầng kỹ thuật: khu nhà, đất nằm trong khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu nhà, đất theo hạ tầng kỹ thuật hiện có của khu dân cư hiện trạng; - Tài sản gắn liền với đất: gồm 03 ngôi nhà; tổng diện tích sàn xây dựng là 3.493,3 m2.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hòa Bình

Ngày 15/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 15/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 15/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 15/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 4
Ngày 15/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 5