(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/12/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 15/12/2021, đấu giá căn hộ chung cư tầng 1 tại Quận 1, TP.HCM ảnh 1