(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/12/2020 do Agribank Chi nhánh 7 ủy quyền như sau:

Ngày 15/12/2020, đấu giá toàn bộ khoản nợ Công ty CP Việt Thép tại Agribank Chi nhánh 7 ảnh 1