(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/12/2018 do Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất huyện Thanh Sơn (Đ/c: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá: QSD 59 ô đất tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ:.

- Diện tích mỗi ô từ 100m2 đến 240 m2.Giá khởi điểm: Từ 800.000đ/m2 – đến 1.500.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: Từ 25.000.000 đồng/01 ô – đến 30.000.000 đồng/01 ô

(Danh sách tài sản đính kèm)

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05/12/2018 đến ngày 06/12/2018 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 23/11/2018 cho đến hết 16h00’ ngày 12/12/2018 tại Phòng địa chính UBND xã Thắng Sơn, UBND xã Lương Nha, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

5. Nộp tiền đặt trước:

- Thu tiền đặt trước qua hình thức nộp tiền vào tài khoản số: 808043016999999 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 23/11/2018 đến hết 16h00’ ngày 12/12/2018 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Đối với QSD 59 ô đất tại xã Lương Nha: Dự kiến 8h00’ ngày 15/12/2018 tại Hội trường UBND xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179– 0985361047.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn. - Đ/c: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.