(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Phú Riềng ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá:

* Gói 01 là 01 xe mô tô (bán phế liệu), biển số 53Y3 – 9910. 14 chiếc điện thoại di động các loại (bán phế liệu). 01 xe ô tô tải (bán phế liệu), biển số 29C – 293.82, sản xuất năm 1994, mầu sơn: Trắng; Số khung KMFJA18APRU000486; Số máy D8AAR128288.

* Gói 02: 22.129 m3 gỗ các loại gồm (Bằng lăng, Sao, Dầu). Tài sản được đấu giá thành 02 gói.

Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Phú Riềng

Ngày 15/11/2021, đấu giá xe mô tô, điện thoại di động và gỗ các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 15/11/2021, đấu giá xe mô tô, điện thoại di động và gỗ các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 15/11/2021, đấu giá xe mô tô, điện thoại di động và gỗ các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 15/11/2021, đấu giá xe mô tô, điện thoại di động và gỗ các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 15/11/2021, đấu giá xe mô tô, điện thoại di động và gỗ các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 15/11/2021, đấu giá xe mô tô, điện thoại di động và gỗ các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 6
Ngày 15/11/2021, đấu giá xe mô tô, điện thoại di động và gỗ các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 7
Ngày 15/11/2021, đấu giá xe mô tô, điện thoại di động và gỗ các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 8
Ngày 15/11/2021, đấu giá xe mô tô, điện thoại di động và gỗ các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 9