(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh TP.HCM và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Lê Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9 vào ngày 15/11/2021 như sau:
Ngày 15/11/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Lê Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9 ảnh 1