(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ vào ngày 15/11/2021 như sau:
Ngày 15/11/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ ảnh 1
Ngày 15/11/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ ảnh 2
Ngày 15/11/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ ảnh 3