(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thốt Nốt ủy quyền như sau:

Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thốt Nốt

Ngày 15/11/2021, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại thành phố Cần Thơ ảnh 1
Ngày 15/11/2021, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại thành phố Cần Thơ ảnh 2
Ngày 15/11/2021, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại thành phố Cần Thơ ảnh 3