(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Đài truyền hình Việt Nam ủy quyền như sau:

Quyền thuê 200m² mặt bằng sảnh tầng 1 tòa nhà Trung tâm và 250m2 Trường quay ngoài trời của Đài truyền hình Việt Nam để kinh doanh dịch vụ giải khát tại số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. - Thời gian thuê: 60 tháng

Đài truyền hình Việt Nam

Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Đài truyền hình Việt Nam, Hà Nội ảnh 1
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Đài truyền hình Việt Nam, Hà Nội ảnh 2
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Đài truyền hình Việt Nam, Hà Nội ảnh 3
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Đài truyền hình Việt Nam, Hà Nội ảnh 4