(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định - Sở Tư pháp tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

09 lô đất ở thuộc khu QHDC năm 2020, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát

Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 5