(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Ban quản lý Cảng cá, Bến cá ủy quyền như sau:

Thanh lý phá dỡ nhà làm việc Ban quản lý Cảng cá, Bến Cá. - Diện tích sử dụng: 270m2 - Năm xây dựng, năm sử dụng: 2011 - Công trình xây dựng cấp 4

Ban quản lý Cảng cá, Bến cá

Ngày 15/11/2021, đấu giá phá dỡ nhà làm việc Ban quản lý Cảng cá tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 15/11/2021, đấu giá phá dỡ nhà làm việc Ban quản lý Cảng cá tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2