(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Cục Quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 15/11/2021, đấu giá lô dây đai, ốp lưng tại TP.HCM ảnh 1