(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM vào ngày 15/11/2021 như sau:
Ngày 15/11/2021, đấu giá khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM ảnh 1