(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Ban quản lý Chợ Mai Xá - Xã Gio Mai ủy quyền như sau:

Cho thuê 56 lô quầy kinh doanh tại chợ Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị trong thời hạn 10 năm với tổng diện tích 219,6m2 và tổng giá khởi điểm là 475.653.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn đồng).

Ban quản lý Chợ Mai Xá - Xã Gio Mai.

Ngày 15/11/2021, đấu giá cho thuê 56 lô quầy kinh doanh tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 15/11/2021, đấu giá cho thuê 56 lô quầy kinh doanh tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 15/11/2021, đấu giá cho thuê 56 lô quầy kinh doanh tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 15/11/2021, đấu giá cho thuê 56 lô quầy kinh doanh tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 15/11/2021, đấu giá cho thuê 56 lô quầy kinh doanh tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 15/11/2021, đấu giá cho thuê 56 lô quầy kinh doanh tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 6
Ngày 15/11/2021, đấu giá cho thuê 56 lô quầy kinh doanh tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 7