(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương ủy quyền như sau:

07 lô: 5.431 tang vật VPHC bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

Ngày 15/11/2021, đấu giá 7 lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 1
Ngày 15/11/2021, đấu giá 7 lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 2
Ngày 15/11/2021, đấu giá 7 lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 3
Ngày 15/11/2021, đấu giá 7 lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 4