(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Ban Quản lý dự án phát triển điện lực ủy quyền như sau:
Ngày 15/11/2021, đấu giá 3 xe ô tô thanh lý tại Hà Nội ảnh 1