(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Cục Viễn thông và Cơ yếu – Bộ Công an ủy quyền như sau:

02 (hai) xe ô tô cũ, đã qua sử dụng: Xe ô tô con có nhãn hiệu Mitsubishi, số loại Pajero, màu sơn: xám; biển kiểm soát: 80A-042.20; và xe ô tô con có nhãn hiệu Mitsubishi, số loại Pajero, màu sơn: ghi; biển kiểm soát: 80A-042.94.

Cục Viễn thông và Cơ yếu – Bộ Công an

Ngày 15/11/2021, đấu giá 2 xe ô tô Mitsubishi tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 15/11/2021, đấu giá 2 xe ô tô Mitsubishi tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 15/11/2021, đấu giá 2 xe ô tô Mitsubishi tại Hà Nội ảnh 3