(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2020 do Trung tấm phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai ủy quyền như sau:
Ngày 15/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội ảnh 1