(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) của 58 lô đất thuộc dự án Khu khai thác quỹ đất mặt bằng sân vận động thị trấn Prao, huyện Đông Giang do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng lô đất như sau: 

Stt

Ký hiệu lô đất

Mặt cắt đường

Diện tích (m2)

Hệ số

Đơn giá (đồng)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

O

Đất ở chi lô mới

5.340

6.916.580.000

O1

1.607

2.177.250.000

407.000.000

1

Lô O1-1

Đường bê tông 7,5m

120

1

1.300.000

156.000.000

28.000.000

2

Lô O1-2

Đường bê tông 7,5m

120

1

1.300.000

156.000.000

28.000.000

3

Lô O1-3

Đường bê tông 7,5m

120

1

1.300.000

156.000.000

28.000.000

4

Lô O1-4

Đường bê tông 7,5m

120

1

1.300.000

156.000.000

28.000.000

5

Lô O1-5

Đường bê tông 7,5m

120

1

1.300.000

156.000.000

28.000.000

6

Lô O1-6

Đường bê tông 7,5m

120

1

1.300.000

156.000.000

28.000.000

7

Lô O1-7

Đường bê tông 7,5m

118

1

1.300.000

153.400.000

28.000.000

8

Lô O1-8

Đường bê tông 7,5m

116

1

1.300.000

150.800.000

28.000.000

9

Lô O1-9

Đường bê tông 7,5m

114

1

1.300.000

148.200.000

28.000.000

10

Lô O1-10

Đường bê tông 7,5m

112

1

1.300.000

145.600.000

28.000.000

11

Lô O1-11

Đường bê tông 7,5m

110

1

1.300.000

143.000.000

28.000.000

12

Lô O1-12

Đường nhựa 10.5m

165

1,1

1.500.000

272.250.000

54.000.000

13

Lô O1-13

Đường nhựa 10.5m

152

1

1.500.000

228.000.000

45.000.000

O2

1.170

1.395.900.000

276.000.000

14

Lô O2-1

Đường bê tông 5,5m

151

1,1

1.300.000

215.930.000

43.000.000

15

Lô O2-2

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

16

Lô O2-3

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

17

Lô O2-4

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

18

Lô O2-5

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

19

Lô O2-6

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

20

Lô O2-7

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

21

Lô O2-8

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

22

Lô O2-9

Đường bê tông 5,5m

179

1,1

1.300.000

255.970.000

51.000.000

O3

1.533

2.108.130.000

408.000.000

23

Lô O3-1

Đường bê tông 7,5m

120

1

1.300.000

156.000.000

31.000.000

24

Lô O3-2

Đường bê tông 7,5m

161

1,1

1.300.000

230.230.000

46.000.000

25

Lô O3-3

Đường bê tông 7,5m

126

1

1.300.000

163.800.000

31.000.000

26

Lô O3-4

Đường bê tông 7,5m

126

1

1.300.000

163.800.000

31.000.000

27

Lô O3-5

Đường bê tông 7,5m

126

1

1.300.000

163.800.000

31.000.000

28

Lô O3-6

Đường bê tông 7,5m

126

1

1.300.000

163.800.000

31.000.000

29

Lô O3-7

Đường bê tông 7,5m

126

1

1.300.000

163.800.000

31.000.000

30

Lô O3-8

Đường bê tông 7,5m

126

1

1.300.000

163.800.000

31.000.000

31

Lô O3-9

Đường bê tông 7,5m

126

1

1.300.000

163.800.000

31.000.000

32

Lô O3-10

Đường bê tông 7,5m

107

1

1.300.000

139.100.000

27.000.000

33

Lô O3-11

Đường bê tông 7,5m

139

1,2

1.500.000

250.200.000

50.000.000

34

Lô O3-12

Đường bê tông 7,5m

124

1

1.500.000

186.000.000

37.000.000

O4

1.030

1.235.300.000

240.000.000

35

Lô O4-1

Đường bê tông 5,5m

160

1,1

1.300.000

228.800.000

42.000.000

36

Lô O4-2

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

37

Lô O4-3

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

38

Lô O4-4

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

39

Lô O4-5

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

40

Lô O4-6

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

41

Lô O4-7

Đường bê tông 5,5m

120

1

1.100.000

132.000.000

26.000.000

42

Lô O4-8

Đường bê tông 5,5m

150

1,1

1.300.000

214.500.000

42.000.000

B

Đất ở nhà vườn

3.855

6.313.890.000

B2

1.667

3.087.250.000

572.000.000

43

Lô B2-1

Đường bê tông 7,5m

245

1,1

1.300.000

350.350.000

70.000.000

44

Lô B2-2

Đường bê tông 7,5m

203

1

1.300.000

263.900.000

52.000.000

45

Lô B2-3

Đường HCM

175

1,1

2.000.000

385.000.000

70.000.000

46

Lô B2-4

Đường HCM

239

1

2.000.000

478.000.000

95.000.000

47

Lô B2-5

Đường HCM

260

1

2.000.000

520.000.000

95.000.000

48

Lô B2-6

Đường HCM

281

1

2.000.000

562.000.000

95.000.000

49

Lô B2-7

Đường HCM

264

1

2.000.000

528.000.000

95.000.000

B3

973

1.328.990.000

248.000.000

50

Lô B3-1

Đường bê tông 7,5m

242

1,1

1.300.000

346.060.000

62.000.000

51

Lô B3-2

Đường bê tông 7,5m

240

1

1.300.000

312.000.000

62.000.000

52

Lô B3-3

Đường bê tông 7,5m

240

1

1.300.000

312.000.000

62.000.000

53

Lô B3-4

Đường bê tông 7,5m

251

1,1

1.300.000

358.930.000

62.000.000

B4

1.215

1.897.650.000

350.000.000

54

Lô B4-1

Đường nhựa 10.5m

258

1,1

1.500.000

425.700.000

70.000.000

55

Lô B4-2

Đường nhựa 10.5m

235

1

1.500.000

352.500.000

70.000.000

56

Lô B4-3

Đường nhựa 10.5m

238

1

1.500.000

357.000.000

70.000.000

57

Lô B4-4

Đường nhựa 10.5m

241

1

1.500.000

361.500.000

70.000.000

58

Lô B4-5

Đường nhựa 10.5m

243

1,1

1.500.000

400.950.000

70.000.000

Tổng cộng

9.195

13.230.470.000

2.501.000.000

Tổng giá trị khởi điểm 58 lô đất là: 13.230.470.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, hai trăm ba mươi triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Bước giá: 20.000.000 đồng được áp dụng cho 58 lô đất

3. Phí tham gia đấu giá:

- Lô đất có giá khởi điểm dưới 200 triệu đồng có mức thu phí hồ sơ là: 100.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất

- Lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng có mức thu phí hồ sơ là: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất

- Lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng có mức thu phí hồ sơ là: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất

4. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

5. Đơn vị có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc anh Thọ, SĐT: 0905888178

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 17h00 ngày 14/11/2019.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, phiếu nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá (trong giờ hành chính): từ 08h00 ngày 13/11/2019 đến 17h00 ngày 14/11/2019 (Trong ngày 13/11/2019 nhận hồ sơ khu O và ngày 14/11/2019 nhận hồ sơ khu B)

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ:

+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang

+ Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung

- Địa điểm bỏ phiếu trả giá: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoản số 56210002133953 mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Địa điểm xem tài sản: Nơi tài sản tọa lạc

8. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (Dự kiến):

+ Thời gian tổ chức:

- Đối với khu O là: 08h00 phút ngày 15/11/2019.

- Đối với khu B là: 13h30 phút ngày 15/11/2019

+ Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 150 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: Chị Liên - 0869143999 hoặc Vương 0935080646. BQL DA ĐTXD – PTQĐ huyện Đông Giang - anh Thọ SĐT: 0905888178.