(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2019 do Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

Đơn vị có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng gian ki ốt thuộc chợ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái: gồm 13 gian; diện tích 35m2/gian; giá khởi điểm: từ 9.000.000đ đến 11.400.000đ/gian/năm. Thời hạn cho thuê: 10 năm. Tiền trúng đấu giá thu làm 02 lần: lần 1 ngay sau khi trúng đấu giá; lần 2 năm thứ 6 của kỳ thuê.

(Giá khởi điểm của các gian ki ốt trên chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo thông báo này).

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 06/11/2019 đến 08/11/2019 tại chợ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 04/11/2019 đến 16h30’ ngày 12/11/2019 tại Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính). Cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ 150.000 đến 200.000đ/hồ sơ; Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (theo bảng tổng hợp chi tiết kèm theo thông báo này; tiền đặt trước không tính lãi).

Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 12/11/2019 đến 16h30’ ngày 14/11/2019; Thời gian nhận Phiếu trả giá theo đường bưu chính gửi đến tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái: đến 16h30’ ngày 14/11/2019. Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo hướng dẫn khi đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng tự nguyện nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm trước thời hạn trên phải có Đơn đề nghị.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: bắt đầu vào 9h ngày 15/11/2019 Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 lần. Khách hàng gửi Phiếu trả giá qua đường bưu chính, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không nhận Phiếu trả giá do khách hàng trực tiếp nộp tại Trung tâm.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC GIAN KI ỐT ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG

THUỘC CHỢ XÃ LÂM GIANG, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

(Kèm theo Quy chế cuộc đấu giá ngày 01/11/2019 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Yên Bái)

STT

TÊN GIAN KI ỐT

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm
(đ/01 năm)

Giá khởi điểm
(đ/10 năm)

Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đ)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đ)

1

Gian ki ốt số 1

35

9.000.000

90.000.000

18.000.000

150.000

2

Gian ki ốt số 2

35

9.000.000

90.000.000

18.000.000

150.000

3

Gian ki ốt số 3

35

9.000.000

90.000.000

18.000.000

150.000

4

Gian ki ốt số 4

35

9.000.000

90.000.000

18.000.000

150.000

5

Gian ki ốt số 5

35

9.000.000

90.000.000

18.000.000

150.000

6

Gian ki ốt số 6

35

9.000.000

90.000.000

18.000.000

150.000

7

Gian kiốt số 7

35

10.200.000

102.000.000

20.400.000

200.000

8

Gian ki ốt số 8

35

11.400.000

114.000.000

22.800.000

200.000

9

Gian ki ốt số 9

35

11.400.000

114.000.000

22.800.000

200.000

10

Gian ki ốt số 10

35

10.200.000

102.000.000

20.400.000

200.000

11

Gianki ốt số 11

35

9.000.000

90.000.000

18.000.000

150.000

12

Gian ki ốt số 12

35

9.000.000

90.000.000

18.000.000

150.000

13

Gian ki ốt số 13

35

9.000.000

90.000.000

18.000.000

150.000

TỔNG CỘNG

455

124.200.000

1.242.000.000